IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

W sobotę 16.03 odbyła się IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Podczas sesji:
Pani Marzena Olszewska – Fryc Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki Szpital im Kopernika Copernicus PL Sp z o.o. przybliżyła nam temat wolontariatu w szpitalach.

Przyjęto projekt uchwał Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.

IV Mlodziezowy Sejmik Wojewodztwa Pomorskiego II kadencji Gdansk 2024-03-16

Przedstawiono sprawozdania z działalności Komisji tematycznych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego z okresu między sesjami.

Przedstawiono informacji o współpracy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.