Galeria
27 stycznia br. odbyła się III sesja Młodzieżowego Sejmiku

27 stycznia br. odbyła się III sesja Młodzieżowego Sejmiku

Materiału UMWP

Kolejna sesja już za nami!

27 stycznia 2024 roku o godz. 11:00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 odbyła się III sesja Młodzieżowego Sejmiku.
Podczas sobotnich obrad informację o stanie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej w województwie pomorskim przedstawiła członkini Zarządu Województwa Pomorskiego – Agnieszka Kapała – Sokalska.

Następnie głos zabrali Mateusz Pisański – Członek Zespołu Stałego ds. Młodzieżowych Rad, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych,

Robert Hojda, Klara Nadolska – Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, którzy opowiedzieli o IV Edycja Tour de Konstytucja „Siła Młodych – Most Pokoleń”. Projekt koncentruje się na edukacji młodzieży w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, Konstytucji RP i Karty Praw Podstawowych UE. W tym roku Fundacja stawia nacisk na podkreślenie znaczenia 20-lecia Polski w Unii Europejskiej i promowanie nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego.

oraz Jakub Hamanowicz – Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.