VII posiedzenie Zespołu ds. ewaluacji procesu wzmacniania młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

VII posiedzenie Zespołu ds. ewaluacji procesu wzmacniania młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

W środę, 14 lutego nasi radni - Barbara Warembier, Olivier Kopciewicz i Sandra Krawczyk wzięli udział w VII posiedzeniu Zespołu ds. ewaluacji procesu wzmacniania młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Uczestników posiedzenia przywitał Przedstawiciel Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Agnieszki Buczyńskiej, Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Michał Braun oraz Przewodniczący Zespołu ds. ewaluacji procesu wzmacniania młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem Hubert Taładaj.

Podczas posiedzenia reprezentanci młodzieżowych sejmików województw oraz członkowie zespołu dyskutowali o podjęciu kolejnych działań w celu utworzenia Konwentu Młodzieżowych Sejmików Województw jako statutowego organu opiniodawczo-doradczego Związku Województw RP. Przedstawiono dokumenty w zakresie utworzenia Konwentu, perspektywy Związku Województw RP w kwestii funkcjonowania Konwentu oraz plany w zakresie przewidywanej dyskusji dotyczącej Konwentu podczas posiedzenia Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 lutego 2024 r. w ramach prezydencji województwa śląskiego.

Podczas posiedzenia brali aktywny udział w dyskusji na temat m.in. zmiany ordynacji wyborczej do młodzieżowych sejmików oraz utworzenia konwentu młodzieżowych sejmików jako organu opiniodawczo-doradczego związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W posiedzeniu za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość również wzięli udział Oskar Lewczuk, Iwo Miśkowiak oraz Jan Sulżycki!

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.