Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ

Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ

Wczoraj nasz przewodniczący Jakub Hamanowicz w roli koordynatora regionu pomorskiego w Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ prowadził konferencję, na której przedstawiono wojewódzką mapę równości.

Przekazano również na niej tablicę „Bezpieczna Szkoła” oraz dyplom dla Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense, która zajęło I miejsce w całym kraju we wspomnianej inicjatywie.
Podczas niej głos zabrali również:
– Nina Katka, przewodnicząca komisji ds. Praw Człowieka w MSWP

Gdańsk. Ogłoszenie wynikiów regionalnego rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ.

– Krystian Stawski, przewodniczący komisji ds. Edukacji w MSWP

Gdańsk. Ogłoszenie wynikiów regionalnego rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ.

– Aleksandra Stube, Ranking Szkół Przyjaznych Osobom LGBTQ+
– Zastępczyni Prezydent Miasta Gdańska ds. Równego Traktowania i Zrównoważonego Rozwoju Monika Chabior
– Marta Magott reprezentująca Tolerado
– Roma Stankiewicz, przewodnicząca komisji ds. Równego Traktowania w Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska
oraz Dyrektor zwycięskiej szkoły Grzegorz Nocoń i absolwent jak i uczeń Borys Severus.

Cieszy nas, że to właśnie szkoła z naszego województwa szerzy wartości bazujące na otwartości i szacunku do drugiej osoby. To komfort psychiczny często jest wybierany przez osoby głosujące w rankingu jako najważniejszy aspekt podczas wyboru szkoły.
Pozostałe miejsca w Rankingu na poziomie wojewódzkim:
2. @XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
3. Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Mydlarskiego w Gdańsku Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych, Liceum Plastyczne Gdańsk
4. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
5. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni
6. I Liceum Ogólnokształcące w Rumi
7. Gdańskie Liceum Autonomiczne
8. II LO Gdańsk
9. V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku
10. V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i zachęcamy wszystkich do głosowania w przyszłym roku!
Fot. Grzegorz Mehring / gdansk.pl

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.