Agnieszka Szulc na podium

Agnieszka Szulc na podium

Nasza Radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego zajęła III miejsce w Pomorskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Kto odwołuje wiceprzewodniczącego rady gminy? Czy budżet obywatelski jest obowiązkowy? Kto zmienia granice gmin? Takie pytania to dla nich pestka. Kilkudziesięciu uczniów z pomorskich szkół średnich rywalizowało w Pomorskim Konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym.

Konkurs odbył się 14 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym, o regionie oraz kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich. Konkurs obejmuje problematykę wiedzy ogólnej o administracji publicznej, podstawowe wiadomości o województwie pomorskim, o organizacji i kompetencjach samorządów terytorialnych: gmin, powiatów i województw.

W tegorocznych zmaganiach wystartowało 63 uczniów szkół ponadpodstawowych. Czy było łatwo?
– Zdecydowanie nie. Nie wszystkie pytania były łatwe, na przykład to dotyczące budżetu obywatelskiego – mówił jeden z uczestników konkursu.

Na udzielenie odpowiedzi uczniowie mieli godzinę. A kto wygrał? Pierwsze miejsce zajął Paweł Świderski z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie. Otrzymał nagrodę w wysokość trzech tysięcy zł. O dwóch pozostałych stopniach podium zadecydowała dogrywka. Ostatecznie na drugim stopniu stanął Oliwier Orszulak z II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, a na trzecim Agnieszka Szulc z Technikum nr 2 w Chojnicach. Warto dodać, że Agnieszka jest radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Nagrody otrzymali również nauczyciele, którzy przygotowywali zwycięzców konkursu. Nagrody uczestnikom wręczyli przewodniczący Sejmiku Województw Pomorskiego Jan Kleinszmid oraz radni województwa: Danuta Rek, Jerzy Barzowski i Piotr Karczewski.

A na zakończenie kilka przykładowych pytań z testu, który musieli rozwiązać uczestnicy konkursu.

W województwie liczącym 2 550 000 mieszkańców sejmik liczy:
33 radnych
36 radnych
39 radnych
51 radnych
2. W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe z tym, że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej:

0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu
0,5 proc. dochodów gminy uzyskanych z udziału w podatku PIT w roku poprzedzającym rok budżetowy
1 proc. dochodów gminy uzyskanych z udziału w podatku PIT w roku poprzedzającym rok budżetowy
5 proc. dochodów gminy uzyskanych z udziału w podatku PIT w roku poprzedzającym rok budżetowy

Jaki organ państwa ustala i zmienia granice gmin oraz siedziby powiatów:
Sejm
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rada Ministrów
Prezes Rady Ministrów

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.