Informacje o radnych

Nina Katka

Nina Katka

Przewodnicząca MSWP

Gdańszczanka, uczennica programu IB w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Parlamentarzystka VI Kadencji Parlamentu Młodych RP, koordynatorka województwa pomorskiego w fundacji GrowSPACE, członkini zespołu Gdańsk bez Granic. Laureatka nagrody Rady Miasta Gdańska za działalność dla gdańskiej młodzieży 2022.

Oskar Lewczuk

Oskar Lewczuk

Wiceprzewodniczący MSWP

Tczewianin, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie. Członek stowarzyszenia “Młodzi Demokraci”, w którego sekretariacie międzynarodowym koordynuje relację z bliźniaczymi organizacjami z Irlandii, Chorwacji, Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. Aktywnie angażuje się w walkę o prawa mniejszości, jest m.in. założycielem i Przewodniczącym Pomorskiego oddziału Młodzieżowego Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej (BJDM Gdańsk-Danzig).

Olivier Kopciewicz

Olivier Kopciewicz

Wiceprzewodniczący MSWP

Wejherowianin, uczeń Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Rumi. Działał
w samorządzie uczniowskim swojej podstawówki oraz liceum. Radny Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego oraz Marszałek XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Łukasz Radko

Łukasz Radko

Wiceprzewodniczący MSWP

Mieszkaniec Glinczu k. Żukowa., uczeń I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. H. Derdowskiego w Kartuzach. Aktywnie zaangażowany w życie społeczności szkolnej – udziela się w Samorządzie Uczniowskim i prowadzi szkolny radiowęzeł. Zainteresowany transportem, samorządnością oraz prawem.

Kuba Dymowski

Kuba Dymowski

Radny MSWP

Słupszczanin, uczeń III klasy technikum Zespołu Szkół Budowlanych i
Kształcenia Ustawicznego w Słupsku. Aktywnie zaangażowany w życie szkoły – pełni w niej funkcję Wiceprzewodniczącego Samorządu Szkolnego. Lokalny działacz społeczny, gotowy do rozszerzenia swojej działalności na całe województwo.

Jakub Gajda

Jakub Gajda

Radny MSWP

Słupszczanin, uczeń II klasy o profilu psychologiczno-społecznym
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Działacz społeczno-polityczny, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Słupska oraz członek samorządu uczniowskiego 1 Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Miłośnik nauki oraz polityki.

Oskar Stabno

Oskar Stabno

Radny MSWP

Gdańszczanin, uczeń II klasy w I Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Radny Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska – Przewodniczący Komisji ds. Zdrowia Psychicznego, Członek Rady Programowej Forum Młodych 2023 oraz zespołu Gdańsk bez Granic. Organizator warsztatów i wielu wydarzeń. Inicjator badania kondycji psychicznej osób uczących się w Gdańsku. Aktywnie współpracuje z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, w tym ze Stowarzyszeniem 180 stopni i Fundacją diversityPL.

Jakub Reszczyński

Jakub Reszczyński

Radny MSWP

Redzianin, uczeń Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
w Gdyni. Aktywnie działa na rzecz młodzieży od 3 lat – jest już 3 kadencję radnym Młodzieżowej Rady Miasta Reda. Działa również w organizacji pozarządowej R3DA 3.0 reprezentując redzką młodzież.

Jan Górecki

Jan Górecki

Radny MSWP

Rumianin, uczeń maturalnej klasy o profilu matematyczno-fizycznym III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Aktywnie zaangażowany w różnego rodzaju działania społeczne – były przewodniczący samorządu uczniowskiego i Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.

Iwo Miśkowiak

Iwo Miśkowiak

Radny MSWP

Ustczanin, uczeń I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO im. Zjednoczonej
Europy w Słupsku. Radny Młodzieżowej Rady Miasta Ustki w kadencji 2019/2020,
stypendysta Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2022/2023.
Prowadzi w internecie działalność edukacyjną.

Hanna Zelewska

Hanna Zelewska

Radna MSWP

Pochodzi z Kościerzyny, uczennica czwartej klasy Technikum Weterynarii w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie. Od początków swojej edukacji działa w samorządach szkolnych, obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, a także Wiceprzewodniczącej Młodzieżowej Rady Internatu, w którym mieszka. Koordynowała projekt “Młode Głowy” w swojej szkole oraz akcję ,, Różowa skrzyneczka”. Aktywnie działa w szkolnej grupie teatralnej i różnych wolontariatach.

Kacper Hajduk

Kacper Hajduk

Radny MSWP

Gdańszczanin, uczeń trzeciej klasy w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Parlamentarzysta Parlamentu Młodych RP VI kadencji, członek stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska i grupy nieformalnej Gdańsk bez Granic. Aktywista i wolontariusz działający przy Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskim Centrum Solidarności od prawie 2 lat.

Aleksandra Abraham

Aleksandra Abraham

Radna MSWP

Pochodzi z Goszczyna, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Pucku. Od 12 lat działa w ZHP, a od tego roku jest w kadrze programowej i promocyjnej Hufca Puck. Aktywna wolontariacko, zainteresowana szerzeniem świadomości na tematy zdrowia psychicznego i równości.

Paweł Wroński

Paweł Wroński

Radny MSWP

Gdańszczanin, zamieszkały w Dzierżążnie. Uczeń Powiatowego Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie, na profilu technik weterynarii. Wolontariusz w szkolnym kole wolontariackim „Pomocna dłoń” oraz w Stowarzyszeniu „Dzierżążno dzieciom”, które działa przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie. Dwukrotny stypendysta stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Maria Rutkowska

Maria Rutkowska

Radna MSWP

Gdynianka, uczennica 3 klasy na profilu biologiczno-chemicznym w II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Od sześciu lat aktywna harcerka, obecnie zakłada 80. Wodną Gdyńską Drużynę Wędrowniczek „Bryza”. Zainteresowana działaniem rzecz młodych ludzi w kryzysie zdrowia psychicznego.

Sandra Krawczyk

Sandra Krawczyk

Radna MSWP

Gdańszczanka, uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Działa w młodzieżowej drużynie pożarniczej OSP Trąbki Wielkie oraz szkolnych akcjach charytatywnych. Zainteresowana szerzeniem świadomości ekologicznej, prawnej i obywatelskiej.

Jakub Sałek

Jakub Sałek

Radny MSWP

Tczewianin, uczeń Katolickiego Liceum im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie. Młody naukowiec, aktywny działacz w Samorządzie Uczniowskim, pełniący obecnie funkcję Przewodniczącego. Od 2023 roku aktywny w Młodzieżowej Radzie Miasta Tczewa i wielu lokalnych społecznych inicjatywach.

Jan Sulżycki

Jan Sulżycki

Radny MSWP

Gdańszczanin, uczeń XIX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, klasy o profilu społeczno-prawnym. Aktywny społecznie, szczególnie w formie wolontariatu oraz zaangażowany w organizację wydarzeń sportowych, związanych z siatkówką. Uczestniczył w spotkaniach, na których poszerzałem swoją wiedzę z zakresu prawa karnego, cywilnego i spadkowego, czy struktur samorządów, aby jako Radny być gotowym na działania z zakresu edukacji i zdrowia.

Daria Kowalska

Daria Kowalska

Radna MSWP

Pochodzi ze Słupska, uczennica klasy maturalnej w V LO im. Zbigniewa Herberta. Od kilku miesięcy działa w Fundacji Impuls, a lokalnie angażowała się także w projekt zainicjowany przez Europe Direct i CIO w swoim mieście.

Barbara Warembier

Barbara Warembier

Radna MSWP

Pochodzi ze Starogardu Gdańskiego, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego na profilu humanistycznym. Pełni funkcję Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Starogardu Gdańskiego. Oprócz tego, jest członkinią Europejskiego Parlamentu Młodzieży, gdzie działa jako koordynatorka regionalna. Uwielbia działać na rzecz rozwoju i aktywizacji młodzieży.

Daria Ziółkowska

Daria Ziółkowska

Radna MSWP

Mieszka w Stołcznie, powiecie człuchowskim. Uczennica V klasy Technikum na kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych. Interesuje się aktywizacją społeczną, lubi działać na rzecz innych – pełni funkcję Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Powiatu Człuchowskiego oraz Wiceprzewodniczącej szkoły.

Stanisław Sobiech

Stanisław Sobiech

Radny MSWP

Gdańszczanin, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Działalność społeczną rozpoczął jako harcerz, teraz pomaga w prowadzeniu brygady zuchów. Zainteresowany psychologią.

Szymon Kwidziński

Szymon Kwidziński

Radny MSWP

Gdynianin, maturzysta klasy IB w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Dwukrotny finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Przewodniczący projektu społecznego dbającego o dobro Bałtyku – „See the Sea”, nagrodzonego Złotym Wilkiem przez fundację „Zwolnieni z teorii” oraz Ekologicznym Sztormem w plebiscycie Gazety Wyborczej. “Secretary General TriMUN 2023” – czyli główny organizator modelowych obrad ONZ, goszczących prawie 200 uczestników w Gdyni.

Miłosz Zblewski

Miłosz Zblewski

Radny MSWP

Pochodzi ze Starogardu Gdańskiego, uczęszcza do II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kociewskiej do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Pełni funkcję dowódcy w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w moim mieście. Oprócz tego jest Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.

Paweł Pestka

Paweł Pestka

Radny MSWP

Uczeń Szkoły Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach oraz Wiceprzewodniczący Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach.