Parlamentarny Zespół ds. Działalności Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Parlamentarny Zespół ds. Działalności Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego

14 czerwca odbyło się spotkanie z opiekunami młodzieżowych rad.

Jakub Reszczyński wziął udział w posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. Działalności Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Tym razem Zespół Parlamentarny skupił się na roli opiekunów Młodzieżowych Rad. Gratulujemy udanego posiedzenia. Więcej informacji pod linkiem: https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOL&Zesp=965

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.