„Młodzi mają wpływ” – konferencja w Senacie

„Młodzi mają wpływ” – konferencja w Senacie

fot. fiorekphoto

Pod koniec maja w Senacie RP odbyła się konferencja ,,Młodzi maja wpływ” zorganizowana przez ,,Akcję Uczniowską” w której wzięli udział m.in. Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa Błońska, Minister Nauki Dariusz Wieczorek oraz oczywiście członkowie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Silna reprezentacja naszego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego na Szczycie Polityki Młodzieżowej w Senacie! Nasza Przewodnicząca Nina Katka współprowadziła całą konferencję, a w panelu dyskusyjnym głos zabierał Sekretarz Łukasz Radko. Byli też z nami nasi Radni: Jakub Gajda i Kacper Hajduk. Poruszaliśmy problemy związane z budżetami młodzieżowych rad, czy sejmików, szacunkiem i pluralizmem a także kwestiami legislacyjnymi.

Według Niny Katki Przewodniczącej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego z Akcji Uczniowskiej młodym ludziom bardzo zależy na tym, aby „młodzieżowa” nie znaczyło „mniej ważna”, „mniej poważna”, „nieprofesjonalna”, ale żeby była traktowana jak tzw. dorosła polityka. „Polityka młodzieżowa to bardzo istotne działania młodzieży i chcemy, by tak ją postrzegano, bo to, że jesteśmy osobami młodszymi, nie świadczy o tym, że nasze działania (…) są mniej istotne czy nieważne” – powiedziała aktywistka. Jak dodała, „chciałabym, by kancelarie i urzędy zaczęły nas traktować poważnie, bo nasza polityka też ma znaczenie”.

Spotkanie otworzyła pani Marszałek Kidawa – Błońska, która w powitaniu podkreśliła rolę dialogu międzypokoleniowego i jego podstaw: otwartości, wzajemnego zaufania i współpracy.

Pierwsza część konferencji poświęcona była działalności organów doradczych i koncepcjom ich zreformowania. Uczestnicy spotkania zastanawiali się, jak zwiększyć realny wpływ młodzieżowych rad i sejmików na lokalne otoczenie, jak poszerzyć kompetencje młodzieżowych organów doradczych. Hubert Taładaj z Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem powiedział, że według różnych zestawień w Polsce działa od 400 do 500 rad młodzieżowych. Przepisy prawne powodują, że rady w poszczególnych miastach czy sejmikach mają różne możliwości działania – są samorządy, gdzie rady działają bardzo prężnie i jest duża reprezentacja młodych ludzi, np. w Warszawie, gdzie oprócz młodzieżowej rady miasta działają młodzieżowe rady dzielnicowe, ale wielu rejonach kraju młodzież nie ma takiej reprezentacji.

Wskazał także na potrzebę zmian prawnych, oceny i następnie nowelizacji ustaw o samorządzie gminnym, o powiatowym i o wojewódzkim. Wszelkie zmiany prawne dotyczące młodych ludzi powinny powstawać w dialogu ze środowiskami młodzieżowymi.

Dziękujemy bardzo za zaproszenie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.