Local Trends w Sopocie!

Local Trends w Sopocie!

Pierwszy kongres finansowy po wyborach samorządowych Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy będzie pierwszym po wyborach parlamentarnych i samorządowych wydarzeniem poświęconym polityce finansowej i inwestycyjnej polskich samorządów. W dniach 13-14 maja w Sopocie poruszone zostaną kluczowe tematy dla poprawy sytuacji w budżetach lokalnych oraz wyzwań w nowym otoczeniu prawno-ekonomicznym.

Nasza delegacja: Przewodnicząca Nina Katka oraz Radni Oskar Stabno i Jakub Reszczyński, wzięła udział w wielu ciekawych panelach i debatach. Był to także czas na zawiązanie nowych znajomości wśród młodzieżowych działaczy i działaczek, co na pewno zwiastuje współpracę.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.