Młodzieżowi Rani w terenie

Młodzieżowi Rani w terenie

Młodzieżowi Rani w terenie

W ostatnim tygodniu nasz Radny Janek Górecki na zaproszenie Radnego Oskara Lewczuka przeprowadził w dwóch tczewskich szkołach średnich zajęcia przygotowane przez Młodzieżową Radę Sprawiedliwości, której Janek jest lokalnym przedstawicielem.

Nasi Radni również opowiedzieli o działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.