IV Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

IV Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

1 kwietnia 2023 roku odbyła się IV Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Mieliśmy okazję wysłuchać wystąpienia Pani Wicemarszałek Agnieszki Kapała-Sokalskiej, która przybliżyła nam swoje obowiązki. Bardzo dziękujemy za przybliżenie nam pracy w Zarządzie Województwa.
Oprócz tego, zostały nam przedstawione projekty uchwał dotyczące Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego. Uczennice i uczniowie uczęszczający do szkół w naszym regionie już niedługo będą mogli korzystać z dodatkowych środków finansowych.
Dyskutowaliśmy oraz głosowaliśmy także nad wnioskiem o odwołanie Wiceprzewodniczącego Piotra Perzyńskiego. Większością głosów Radny pozostał na funkcji Wiceprzewodniczącego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.