I po IIII sesji Młodzieżowego Sejmiku

I po IIII sesji Młodzieżowego Sejmiku

Dnia 4 marca 2023 roku odbyła się III sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Podczas sesji przedstawiciel Departamentu Infrastruktury przedstawił przedstawił informację dotyczącą przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim. Kolejnym punktem posiedzenia były wystąpienia zaproszonych gości: Marianny Palider z Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, Kacpra Lice – radnego z Młodzieżowej Rady Miasta Chojnice oraz przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Słupska.
W drugiej części sesji zostały przedstawione sprawozdania z pracy komisji oraz radni podjęli uchwałę w sprawie projekty uchwałę w sprawie określenia zakresu działania komisji stałych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego na kadencję 2022 – 2023.
W wolnych wnioskach wpłyną wniosek o odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego Piotra Perzyńskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.