III sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

III sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

4 marca 2023 roku, o godzinie 11.00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 odbędzie się III sesja Młodzieżowego Sejmiku

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów:
• Protokołu Nr I/22 z dni 19-20 listopada 2022 roku.
• Protokołu Nr II/22 z dnia 17 grudnia 2022 roku.
4. Przedstawienie informacji dotyczącej przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim – informację przedstawi przedstawiciel Departamentu Infrastruktury UMWP.
5. Wystąpienia gości:
• Jakub Gajda – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Słupska
• Piotr Stec – Prezes COP – Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych,
• Marianna Palider – Gdańskie Centrum Równego Traktowania,
• Kacper Lica – Radny Młodzieżowej Rady Miasta Chojnice,
• Łukasz Samborski – Dyrektor Fundacji RC – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.
6. Komunikaty:
• Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego,
• Wiceprzewodniczących Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego,
• Sekretarza Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego,
• Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego z okresu pomiędzy sesjami.
7. Przyjęcie uchwał:
• w sprawie określenia zakresu działania komisji stałych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego na kadencję 2022 – 2023 – projekt uchwały przedstawi Jakub Hamanowicz – Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego.
• w sprawie powołania funkcji Rzecznika Prasowego i Zastępcy Rzecznika Prasowego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego – projekt uchwały przedstawia Pan Jan Górecki – Przewodniczący Komisji ds. Promocji.
8. Wolne wnioski
9. Sprawy bieżące
10. Zakończenie posiedzenia.

Jakub Hamanowicz

Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Pomorskiego

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.