Radni Młodzieżowi w Senacie RP

13 lutego br. Prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego uczestniczyło w spotkaniu w ramach XVI posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju.

13 lutego br. w sali posiedzeń Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się współorganizowane przez Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej XVI posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju pod przewodnictwem Senatora Krzysztof Kwiatkowski, pt. „Ostatnia prosta. Jakiego Konwentu Młodzieżowych Sejmików chce młode pokolenie województw Rzeczypospolitej?”

Spotkanie stanowiło kontynuację procesu dialogu młodzieżowego na temat kształtu Konwentu Młodzieżowych Sejmików przy Związku Województw RP (Polskie Regiony), zapoczątkowanego przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podczas Ogólnopolskiego Kongresu Sejmików Młodzieżowych w Umianowicach w listopadzie 2022 roku.

W posiedzeniu, oprócz kierującego senackim zespołem Senatora Kwiatkowskiego, uczestniczyli również Wicemarszałek Senatu RP Michał Tomasz Kamiński, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży Senator Jerzy Wcisła. W toku obrad odbyła się dyskusja nad projektami dokumentów, które mogłyby ukonstytuować Konwent Młodzieżowych Sejmików, a także nad szczegółami w zakresie potencjalnego funkcjonowania Konwentu, jego celów, składu i organizacji prac. Wszystkie ustalenia zostały przekazane Związkowi Województw.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.