Lekcja samorządności

Lekcja samorządności

Radni Młodzieżowi – Jan Górecki Przewodniczący Komisji Promocji oraz Kalina Linstaedt Wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka odwiedzili Ekologiczną Szkolę Społeczną w Rumi. Opowiadali o działalności Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz zaprosili młodzież do kolejnego naboru, na drugą kadencję Sejmiku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.