Spotkanie dwóch Przewodniczących

Spotkanie na szczycie ;)

30 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie podczas, którego został ustalony porządku obrad II sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Jakub Hamanowicz Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, Piotr Perzyński Wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, Jan Kleinszmidt Przewodniczący Sejmiku województwa Pomorskiego oraz Łukasz Grzędzicki Dyrektor Kancelarii Sejmiku. Celem spotkania było ustalenie porządku obrad, terminu, miejsca II sesji Sejmiku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.