I Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Podczas pierwszej sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego dokonano wyboru jego władz – Przewodniczącym został Jakub Hamanowicz, Wiceprzewodniczącymi zostali Olaf Czarniecki i Piotr Perzyński, Sekretarzem została Aleksandra Sowa.

19 listopada 2022 roku odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, podczas której członkowie odebrali z rąk Przewodniczącego Sejmiku Jana Kleinszmidta, marszałka Województwa Mieczysława Struka oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Grzegorza Grzelaka nominacje. Złożyli też ślubowanie, w którym zobowiązali się rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, dbać o sprawy Młodzieży, czynić wszystko dla pomyślności działań Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego i wspólnoty samorządowej, godnie reprezentować młodzież z województwa pomorskiego, przestrzegać Konstytucji, praw Rzeczypospolitej oraz postanowień Młodzieżowego Sejmiku.

„Szanowni członkowie Młodzieżowego Sejmiku! Stworzyliśmy warunki do powstania młodzieżowego organu samorządu województwa. Teraz, w tym historycznym momencie, to Państwo zaczynają pisać nowy rozdział w historii naszego regionu. Chcemy wsłuchać się w Wasz głos, poznać Wasz punkt widzenia i działać wspólnie na rzecz przyszłości województwa pomorskiego.” – powiedział Przewodniczący Sejmiku Jan Kleinszmidt.

„Staraliśmy się zaprosić do Sejmiku Młodzieżowego przedstawicieli różnych środowisk – pasjonatów nauki, osoby działające w obszarze ekologii, aktywistów praw człowieka. Będziemy wsłuchiwać się w sugestie i propozycje młodego pokolenia. Myślę, że warto, bo przecież niedługo ci młodzi ludzie przejmą stery władzy.” – powiedział Marszałek Województwa Mieczysław Struk.

Pierwszą sesję do momentu wyboru przewodniczącego/-ej Młodzieżowego Sejmiku zgodnie ze statutem oraz z tradycją poprowadził najstarszy członek nowo wybranego gremium – Pani Agnieszka Szul. Na funkcję Przewodniczącego Sejmiku zgłoszono 4 kandydatów: Jakuba Hamanowicza, Łukasza Hinca, Kamilę Jamrowską oraz Michała Tyrawskiego.

Nowy Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku podziękował członkom Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego za obdarzenie go tak dużym zaufaniem. Podziękował swojemu kontrkandydatom. Przewodniczący podkreślił, iż liczy na bardzo dobrą współpracę ze wszystkimi członkami Młodzieżowego Sejmiku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.