Znamy już radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Znamy już radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI MŁODZIEŻOWYCH RAD MIAST I GMIN W SIEDZIBIE UMWP. FOT. JACEK SOWA

Podczas XLVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 24 października 2022 r. zatwierdzony został wybór 33 radnych do nowo utworzonego sejmiku młodzieżowego.

Decyzję o utworzeniu młodzieżowego sejmiku podjęli radni województwa 25 lipca 2022 r., a uchwała w tej sprawie została przez nich przyjęta jednogłośnie.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowano do 11 października. Następnie, prace rozpoczął zespół rekrutacyjny, w skład którego weszło trzech radnych wskazanych przez Komisję Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu, jedna osoba wskazana przez przewodniczącego sejmiku oraz jedna osoba wskazana przez marszałka województwa pomorskiego. Zespół Rekrutacyjny dokonał oceny 48 nadesłanych formularzy zgłoszeniowych kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. 11 formularzy zgłoszeniowych nie spełniło wymogów formalnych zawartych w Statucie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Zespół Rekrutacyjny w drodze głosowania zwykłą większością głosów wskazał kandydatów na radych w liczbie odpowiadającej mandatom w poszczególnych okręgach wyborczych.

1. Czarnecki Olaf
2. Dąbrowska Sandra Weronika
3. Dominik Oskar
4. Dominikowski Kacper Andrzej
5. Fijołek Hubert Jan
6. Gontarski Mikołaj
7. Górecki Jan Wojciech
8. Hamanowicz Jakub Jarema
9. Hinc Antoni
10. Hinc Łukasz
11. Jamrowska Kamila
12. Katka Nina
13. Koronowski Jakub
14. Krasowska Oliwia
15. Kwolek Joanna
16. Lewczuk Oskar
17. Linstaedt Kalina Maria
18. Łaszewska Amelia
19. Mańka Sandra Nikola
20. Mrzygłód Cyprian Kamil
21. Pasko-Porys Jan Alex
22. Perzyński Piotr
23. Pestka Paweł
24. Piszczek Paulina
25. Radoch Mateusz Mikołaj
26. Reszczyński Jakub Bogdan
27. Rybałow Julia Weronika
28. Rząska Ignacy
29. Sowa Aleksandra
30. Stawski Krystian Jerzy
31. Szulc Agnieszka
32. Szumska Małgorzata
33. Tyrawski Michał

Zgodnie z § 10 ust 5 Zespół Rekrutacyjny sporządził listę rezerwową.
1. Górny Tymoteusz
2. Polaszek Zuzanna
3. Mankin Emilia
4. Czajkowski Nikodem

W ramach swoich uprawnień młodzieżowy sejmik będzie mógł wydawać opinie o projektach uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz samodzielnie podejmować inicjatywy uchwałodawcze dotyczące młodzieży, kierować wnioski czy przyjmować apele wzywające do podjęcia określonych działań przez Sejmik i Zarząd Województwa.

Pierwsze posiedzenie odbędzie się w drugiej połowie listopada. Radni Młodzieżowego Sejmiku wybierani są na rok.

Do pobrania
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.