Zakończyliśmy nabór do Młodzieżowego Sejmiku !!!

Zakończyliśmy nabór do Młodzieżowego Sejmiku !!!

Lista wytypowanych 33 kandydatów została przekazana do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego celem przygotowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru radnych do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, który będzie głosowany na sesji Sejmiku w dniu 24 października 2022 roku.

W dniach 12 – 14 października 2022 roku Zespół Rekrutacyjny w składzie:

1. Grzegorz Grzelak – Radny,
2. Aleksander Kozicki – Radny,
3. Danuta Rek – Radna,
4. Monika Gawin – pracownik Departamentu Edukacji i Sportu ,
5. Aleksandra Burlińska – pracownik Kancelarii Sejmiku,

dokonał oceny 48 nadesłanych formularzy zgłoszeniowych kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. 11 formularzy zgłoszeniowych nie spełniło wymogów formalnych zawartych w Statucie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Zespół Rekrutacyjny w drodze głosowania zwykłą większością głosów wskazał kandydatów na radych w liczbie odpowiadającej mandatom w poszczególnych okręgach wyborczych.

1. Czarnecki Olaf
2. Dąbrowska Sandra Weronika
3. Dominik Oskar
4. Dominikowski Kacper Andrzej
5. Fijołek Hubert Jan
6. Gontarski Mikołaj
7. Górecki Jan Wojciech
8. Hamanowicz Jakub Jarema
9. Hinc Antoni
10. Hinc Łukasz
11. Jamrowska Kamila
12. Katka Nina
13. Koronowski Jakub
14. Krasowska Oliwia
15. Kwolek Joanna
16. Lewczuk Oskar
17. Linstaedt Kalina Maria
18. Łaszewska Amelia
19. Mańka Sandra Nikola
20. Mrzygłód Cyprian Kamil
21. Pasko-Porys Jan Alex
22. Perzyński Piotr
23. Pestka Paweł
24. Piszczek Paulina
25. Radoch Mateusz Mikołaj
26. Reszczyński Jakub Bogdan
27. Rybałow Julia Weronika
28. Rząska Ignacy
29. Sowa Aleksandra
30. Stawski Krystian Jerzy
31. Szulc Agnieszka
32. Szumska Małgorzata
33. Tyrawski Michał
Zgodnie z § 10 ust 5 Zespół Rekrutacyjny sporządził listę rezerwową.
1. Górny Tymoteusz
2. Polaszek Zuzanna
3. Mankin Emilia
4. Czajkowski Nikodem

Do pobrania
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.