Odbędzie się I sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Odbędzie się I sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego

Od tego roku o interesy młodych zadba Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego. Pierwsza sesja radnych odbędzie się 19-20 listopada 2022 roku w Gdańsku.

Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego (załącznik do Uchwały nr 570/XLV/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz nadania mu statutu) została zwołana I sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbędzie się w dniach
19-20 listopada 2022 roku (sobota – niedziela) w sali im. Lecha Bądkowskiego, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27.

W skład sejmiku weszło 33 radnych z różnych części Pomorza. Wybrani zostali na roczną kadencję.

Podczas pierwszej sesji Radni złożą ślubowanie oraz odbiorą z rąk Przewodniczącego Sejmiku Jana Kleimszmidta nominację radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Nowy organ będzie między innymi wspierał i upowszechniał ideę samorządności wśród młodzieży, reprezentował interesy młodzieży przed organami samorządu województwa oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi, promował kulturę, kształtował i utrwalał postawy demokratyczne, a także inspirował młodzież do troski o środowisko naturalne, działalności charytatywnej i wolontariatu oraz współpracował z samorządami uczniowskimi szkół mających swoją siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.